Jak odwołać się od kary administracyjnej e-TOLL?

Jak odwołać się od kary administracyjnej e-TOLL?


System e-TOLL działa od czerwca 2021 r. jednak zdarza się w wyniku kontroli mobilnych przez GITD lub Służbę Celno-Skarbową na Przewoźników są nałożone kary administracyjne wynikające z braku dostępnej trasy w systemie kontrolnym.

Poniżej pokażemy jak się odwołać i nie otrzymać kary administracyjnej, d o odwołania będziemy potrzebować potwierdzenia płatności za wykonany przejazd.

Odwołanie działają tylko w sytuacji gdy:
✅ mamy założone konto internetowe na portalu e-TOLL
✅ prawidłowo dodaliśmy pojazd do systemu e-TOLL
✅ do pojazdu jest przypisany numer biznesowy urządzenia GPS OBU/ZSL i urządzenie jest aktywowane
✅ urządzenie GPS jest sprawne i prawidłowo wysyła dane 

Pierwszy sposób - wygenerowanie danych z historii na portalu IKK   https://etoll.gov.pl  

Kiedy dostępne są dane przejazdu?
Dane widoczne są od razu po przejeździe lub po kilku dniach.
 1. Logujemy się na portalu https://etoll.gov.pl 
 2. Przechodzimy do zakładki HISTORIA
 3. Dalej wybieramy zakładkę PRZEJAZDY 
 4. Uzupełniamy dane przejazdu:
  1. data przejazdu od - do
  2. wybieramy konto rozliczeniowe
  3. wybieramy podjazd 
 5. Klikamy w prawym dolnym rogu przycisk POKAŻ WYNIK
 6. System wygenerował nam potwierdzenie przejazdu z dnia kontroli
Otrzymany raport pobieramy  Pobierz plik CSV oraz robimy zrzut ekranu, otrzymane pliki dołączamy do odwołania od kary administracyjnej.


Co jeśli otrzymamy komunikaty z błędem?

Błąd. Wystąpił nieokreślony błąd.

lub / i

Brak danych,

Poniżej opisaliśmy drugi sposób wygenerowania potwierdzenia opłaty za przejazd drogami płatnymi poprzez wygenerowanie noty obciążeniowej.

Drugi sposób - wygenerowanie noty obciążeniowej na portalu IKK  https://etoll.gov.pl  

Kiedy dostępna jest nota obciążeniowa?
Nota obciążeniowa dostępna najwcześniej 7 -go dnia kolejnego miesiąca.
Np: nota obciążeniowa z a miesiąc listopad 2021 r., będzie dostępna na portalu IKK dopiero po 7 grudnia 2021 r.
 1. Logujemy się na portalu https://etoll.gov.pl 
 2. Przechodzimy do zakładki ZARZĄDZANIE PODMIOTEM
 3. Dalej wybieramy zakładkę NOTY
 4. Wybieramy KONTO ROZLICZENIOWE
 5. Klikamy przycisk w prawym dolnym rogu POKAŻ WYNIKI
 6. Dalej rozwijamy miesiąc grudzień 2021 r. - pobieramy notę za miesiąc listopad 2021 r. Nota obciążeniowa zawiera dane nt. przejazdów z miesiąca poprzedzającego dla wszystkich aut. Oznacza to, że nota opisana w systemie jako np. grudzień zawiera dane z przejazdów zrealizowanych w listopadzie. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż noty wystawiane są do 7-go dnia każdego miesiąca.
 7. Pobieramy notę obciążeniową, klikamy na przycisk Rozwiń, a następnie klikamy na przycisk  znajdujący się obok nazwy pliku np. ETC_PRE_85734_12_2021.pdf noty obciążeniowej.
Plik drukujemy i możemy na jego podstawie, gdzie jest widoczny nasz przejazd odwołać się od kary administracyjnej.W pliku widoczny jest nasz przejazd z 17 i 18 listopada 2021 r. dla pojazdu WR 5994X nr biznesowy Z21-FW17GN-6.