Jak uzyskać numer biznesowy i kod PIN dla pojazdów podlegających pod usługę e-TOLL

Jak uzyskać numer biznesowy i kod PIN dla pojazdów podlegających pod usługę e-TOLL

Szanowny kliencie,
pamiętaj na wstępie, że listę zarejestrowanych pojazdów z wyszczególnieniem numerów biznesowych oraz kodów PIN otrzymałeś również od nas drogą mailową pod tytułem ''Uruchomienie e-TOLL". 

Oprócz wspomnianego maila masz również dostęp do owych danych za pomocą systemu MyCar Business zgodnie z poniższą instrukcją.

Aplikacja mobilna

 1. Po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej kliknij w zakładkę e-TOLL znajdującą się nad listą Twoich pojazdów. 2. Po kliknięciu w zakładkę e-TOLL pojawi Ci się lista pojazdów zarejestrowana w usłudze e-TOLL. Kliknij w wybrany przez Ciebie pojazd celem podglądu na Numer biznesowy oraz Kod PIN. 3. W następnym oknie ukaże się zarejestrowany Numer biznesowy oraz Kod PIN dla wybranego przez Ciebie pojazdu


Uwaga jeśli w Twojej aplikacji mobilnej nie ma zakładek związanych z usługą e-TOLL zaktualizuj swoją aplikacje do najnowszej wersji. W tym celu przejdź do aplikacji AppStore (dla systemów IOS) lub Sklep Play (dla systemów Android) i zaktualizuj aplikacje MyCar Business do najnowszej wersji.

Aplikacja Desktop

 1. W celu podglądu na nadany numer biznesowy i kod PIN należy przejść do Kartoteki pojazdów. Aby dostać się do owego modułu należy najpierw kliknąć w moduł Kartoteki > Pojazdy Samochodowe  2. Następnym krokiem jest zmiana widoku na widok w formie tabeli, aby tego dokonać należy w prawym rogu kliknąć w Zmianę widoku > Widok w formie tabeli  3. Następnie należy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wybranym pojeździe celem uruchomienia Okna modyfikacji danych  4. Po otwarciu Okna modyfikacji danych należy kliknąć w zakładkę eTOLL / SentGEO gdzie będzie zawarty i wskazany numer biznesowy wraz z kodem PIN nadanym dla urządzenia zamontowanego w pojeździe.Aplikacja www

 1. Po zalogowaniu się do aplikacji kliknij w ikonę floty znajdującej się na pasku po lewej stronie

  1. W klasycznym widoku Lite informacje o statusie e-TOLL dla pojazdów możesz wyświetlić wybierając z listy rozwijanej opcje e-TOLL zgodnie z poniższym obrazkiem  2. Wybierając pojazd pojawi się zakładka z danymi pojazdu. W tym właśnie miejscu możesz wyłączyć/włączyć wysyłanie danych do e-TOLL oraz odczytać numer biznesowy oraz kod PIN dla pojazdu podpiętego do konta klienta e-TOLL. 2. W widoku tabelarycznym full również masz możliwość wyświetlania na stałe statusu e-TOLL dla pojazdu. W tym celu klikamy w ikonę dodawania kolumn zgodnie z poniższym obrazkiem 3. Po pojawieniu się nowego okna z listą dostępnych kolumn należy zaznaczyć checkbox przy opcji e-TOLL 4. Po wybraniu powyższej opcji status e-TOLL będzie wyświetlany przy liście pojazdów