Jak uruchomić lub wyłączyć wysyłanie danych do systemu e-TOLL dla pojazdów w systemie MyCar?

Jak uruchomić lub wyłączyć wysyłanie danych do systemu e-TOLL dla pojazdów w systemie MyCar?

System MyCar pozwala na wyłączenie wysyłania danych z pojazdu do systemu e-TOLL. Jednak należy mieć na uwadze, że poruszanie się po drogach płatnych bez wysyłania danych i "wyłapanie" tego naruszenia przez KAS, ITD, SC, Policję będzie wiązać się z nałożeniem kar. 

Kary w systemie e-TOLL


W przypadku poruszania się bez przesyłania danych lub poruszanie się drogami płatnymi bez rejestracji w systemie e-TOLL wynoszą:

 • 500 zł za korzystanie z autostrady bez wniesienia opłaty czy zakrywanie tablic rejestracyjnych
 • 1500 zł przejazd ciężarówką bez wcześniejszej rejestracji
 • 1000 – 1500 zł przewidziano w przypadku niewłaściwego wypełnienia formularza rejestracyjnego w części dotyczącej parametrów pojazdu, a 500 zł za zaniechanie aktualizacji danych jeśli mają one wpływ na wysokość należnej opłaty
 • 500 zł za korzystanie z płatnego odcinka autostrady po upływie ważności jednorazowego biletu
 • 500 zł za poruszanie się drogą płatną w sytuacji, gdy do systemu e-TOLL nie będą przesyłane dane z urządzenia GPS lub aplikacji e-TOLL PL
 • 500 zł za poruszanie się drogą płatną w sytuacji, gdy pojazd poruszający się drogą płatną nie będzie mieć wystarczających środków na opłacenie przejazdu
 • 500 zł za podanie nieprawidłowych danych właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu
 • 1500 zł za wprowadzenie do rejestru nieprawidłowych danych dot. numeru referencyjnego urządzenia wykorzystywanego w pojeździe

Pojazdy do 3,5t tworzące z przyczepką zespoły pojazdów pow. 3,5 t

W przypadku pojazdów tworzących zespoły pow.3,5t w trakcie jazdy z przyczepką należy włączyć wysyłanie na czas jazdy z przyczepką a po jej odpięciu należy wyłączyć wysyłanie danych. Obowiązek ten spoczywa na Kliencie i może dokonać tego z poziomu systemu dostępnego na trzech platformach dostępu.

Historia zmian

Wszystkie zmiany dot. włączenia/wyłączenia wysyłania danych są rejestrowane przez system niezależnie od platformy na jakiej użytkownik dokonał zmiany

Odświeżanie informacji po włączeniu/wyłączeniu

Aktualizacja statusu e-TOLL w aplikacjach po jego włączeniu lub wyłączeniu trwa do 5 minut. 

Aplikacja desktop

Użytkownik może wyłączyć wysyłanie danych do e-TOLL po przejściu do kartoteki pojazdów. Następnie wybranie pojazdu i przejście do zakładki e-TOLL /SentGEO.

Sterowanie wysyłaniem danych odbywa się przez odznaczenie lub zaznaczenie checkbox'a przy eTOLL

 • Jeżeli pole jest zaznaczone - dane są wysyłane, 
 • Jeżeli pole jest odznaczone - dane nie są wysyłane,


Aplikacja mobilna

Użytkownik może wyłączyć wysyłanie danych do e-TOLL po przejściu do listy pojazdów. Następnie wybieramy pojazd i przechodzimy do zakładki e-TOLL.

Sterowanie wysyłaniem danych odbywa się przez przycisk pod statusem.

 • Jeżeli na przycisku mamy możliwość wyłączenia - dane są wysyłane, 
 • Jeżeli na przycisku mamy możliwość włączenia - dane nie są wysyłane,

  

Aplikacja WWW

Przechodzimy do listy pojazdów - możemy na niej z listy rozwijanej wybrać status wysyłania danych do e-Toll.

Następnie wybieramy z listy interesujący nas pojazd. Pojawia się dalsza część okna - wybieramy zakładkę e-Toll. 

Sterowanie wysyłaniem danych odbywa się przez przycisk pod statusem.

 • Jeżeli na przycisku mamy możliwość wyłączenia - dane są wysyłane, 
 • Jeżeli na przycisku mamy możliwość włączenia - dane nie są wysyłane.